Thiết bị hội nghị jabra speak 810MS

Thiết bị hội nghị jabra speak 810MS được tối ưu hóa với microsoft Lync, nó hoàn toàn tương thích với các hệ thống, ứng dụng truyền thông hợp nhất và VOIP. Nó kết nối với các thiết bị của bạn thông qua USB, bluetooth hoặc cổng 3.5mm.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh