Speaker phone 510 MS

Thiết bị jabra speaker 510MS tối ưu hóa cho hệ thống microsoft LYnc. Speaker phone 510 MS có microphone thông minh và một loa mạnh mẽ cho phép phủ sóng 360 độ.
Hotline:1900 6857

Tabchung

Phone Status Icon
1900 6857 Kỹ thuật
04 7305 9898Kinh doanh