MENU
jabravietnam
Dư án triển khai

NTG Việt Nam thực hiện các dự án, giải pháp cho các  Công ty, tổ chức và khách hàng sử dụng hệ thống tổng đài, hội nghị sử dụng các sản phẩm của Jabra

Dự án của Các Công ty do NTG Việt Nam thực hiện

1. Ha Noi Computer
 2. Infonet
3. Thakral One4. Phúc Anh
 5. FPT Information System (FIS)6. An Phát